2020022417360279b.jpg 幸楽苑 酒田店 2020 チョコレートらーめん(ホワイト)